ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

a weboldalhoz kapcsolódó adatkezelésről

1. ADATVÉDELEM EGY PILLANAT ALATT

1.1 Általános információk

Az alábbiakban rövid áttekintést nyújtunk arról, hogy mi történik a személyes adataival, amikor felkeresi weboldalunkat. Személyes Adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján az Ön személyazonossága megállapítható. Az adatvédelemmel kapcsolatban további részletes információt az alábbi Adatvédelmi Nyilatkozatban talál.

1.2 Adatgyűjtés a weboldalunkon

Ki a felelős a weboldalunkon való adatgyűjtésért?

A weboldalon begyűjtött adatokat a weboldal üzemeltetője kezeli. Az üzemeltető adatai az impresszumban találhatóak.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Néhány adat akkor kerül begyűjtésre, amikor Ön megadja számunkra, mint például a kapcsolatfelvételi űrlapon rögzített adat.

A weboldalunk látogatásakor informatikai rendszereink által automatikus adatgyűjtés történik. Ezek elsősorban technikai adatok, úgymint a weboldal eléréséhez az Ön által használt böngésző és operációs rendszer. A weboldalunk látogatása során a fenti adatok automatikusan begyűjtésre kerülnek.

Mire használjuk az adatokat?

Az adatok egy része a weboldal megfelelő működése miatt kerül begyűjtésre. Egyéb adat a weboldal használatával kapcsolatos látogatói szokások elemzésére kerülhet felhasználásra.

Milyen jogok illetik meg Önt az adatait illetően?

Ön díjmentesen jogosult információt kérni a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről, címzettjeiről, illetve a begyűjtés céljáról. Továbbá Ön jogosult kérni ezen adatok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását vagy törlését. Titok-és adatvédelem terén felmerülő további kérdések esetén bármikor kapcsolatba léphet velünk az impresszumban rögzített elérhetőségeken, illetve jogában áll az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni.

1.3 Analitika eszközök és harmadik fél eszközei

Weboldalunk látogatása során statisztikai elemzések készülhetnek az Ön böngészési szokásairól, elsősorban cookie-k (sütik) és analitikai programok alkalmazásával. A böngészési szokásainak elemzése fő szabály szerint anonim módon történik és nem visszavezethető Önhöz. Ön tiltakozhat az elemzés ellen, vagy megakadályozhatja bizonyos eszközök használatának elkerülésével - részletes információkat az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban talál.

Az elemzések ellen Ön tiltakozhat, tiltakozási lehetőségeiről az alábbiakban tájékoztatjuk.

2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS KÖTELEZŐ INFORMÁCIÓK

2.1 Adatvédelem

Az Ön személyes adatainak védelmét jelen oldal üzemeltetői nagyon komolyan veszik. Személyes adatait bizalmasan, a jogszabályok szerinti adatvédelmi előírásoknak, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Amikor Ön a weboldalunkat használja különféle személyes adatokat gyűjtünk Önről. A személyes adat bármilyen olyan adat, amely alapján az Ön személye azonosítható. Jelen adatvédelmi nyilatkozat ismerteti, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk azokat, továbbá, hogy milyen módon és milyen célból történik a tevékenység.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az interneten történő adattovábbítás során (pl. az e-mailben folytatott kommunikáció) biztonsági rések lehetnek. Adatainak harmadik fél hozzáférésével szembeni teljes-körű védelme nem lehetséges.

2.2 Tájékoztatás a weboldalért felelős adatkezelőről

A weboldalon az adatkezelésért felelős:

SWISS KRONO Kft.
Ipar utca 1
HU - 4800 Vásárosnamény
E-Mail: info@swisskrono.hu

A felelős adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal közösen dönt a személyes adatok kezelésének céljairól és módjáról (pl. nevek, e-mail címek stb.).

2.3 Adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása

Számos adatkezelési művelet kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A meglévő hozzájárulást bármikor visszavonhatja jövőbeni hatállyal, ehhez elegendő, ha a hozzájárulás visszavonását tetszőleges formában közli velünk e-mailben. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonásig folytatott adatfeldolgozás jogszerűségét.

2.4 Panasztételi jog az illetékes felügyeleti hatóságnál

Az adatvédelmi jogsértések esetén az érintett panasszal fordulhat az illetékes felügyeleti hatósághoz, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban.

Magyarországon az illetékes felügyeleti hatósága a NAIH, elérhetősége a következő linken található:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

2.5 Az adatok hordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy - a hozzájárulása alapján, vagy szerződés teljesítése céljából automatikusan kezelt adatait - tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy közvetlen továbbítását kérje harmadik fél részére. Amennyiben Ön az adatok továbbítását közvetlenül más felelős részére kéri továbbítani, csak abban az esetben tudjuk biztosítani, amennyiben az technikailag megoldható.

2.6 Tájékoztatás, tiltás, törlés

Az hatályos jogszabályok keretein belül Ön mindenkor térítésmentesen felvilágosítást kérhet az Önről tárolt személyes adatokról, azok származásáról, címzettjeiről, az adatkezelés céljáról, valamint adott esetben az adatok helyesbítésére, zárolására vagy törlésére is jogosult. További, személyes adatokat érintő kérdésekkel kapcsolatban bármikor megkereshet bennünket az impresszumban megadott címen.

2.7 Reklámcélú levelezés tiltása

Az impresszum-kötelezettség keretében közzétett elérhetőségi adatok kéretlen reklámok és információs anyagok továbbítására való használata ellen kifejezetten tiltakozunk. Kéretlen reklámanyag továbbítása esetén (pl. levélszemétként) a weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot jogi lépések megtételére.

3. AZ ADATKEZELŐ RÉSZÉRŐL ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKBEN KIJELÖLT KAPCSOLATTARTÓ ELÉRHETŐSÉGEI:

E-Mail: huva.adatvedelem@swisskrono.com
Postai cím: Ipar utca 1, HU - 4800 Vásárosnamény
Telefon: +36 45 571 110

4. ADATGYŰJTÉS WEBOLDALUNKON

4.1 Cookie-k (sütik)

A weboldalak úgynevezett cookie-kat használnak. A cookie-k nem okoznak kárt az Ön számítógépén és nem tartalmaznak vírusokat. A cookie-k (úgynevezett „sütik”) segítenek weboldalunk felhasználóbarátabb-, hatékonyabb és biztonságosabb működésében. A cookie-k az Ön számítógépén létrehozott és a böngészője által tárolt apró szöveges fájlok.

A legtöbb általunk használt cookie, úgynevezett “munkamenet cookie” amelyek a látogatást követően automatikusan törlődnek. Más cookie-kat az Ön készüléke addig tárolja, amíg Ön nem törli azokat. Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy azonosítsuk az Ön böngészőjét a weboldalunk következő látogatása esetén.

Beállíthatja a böngészőjét, hogy tájékoztassa Önt a cookie-k használatáról és eseti alapon elfogadhassa, vagy elutasíthassa azokat. Opcionálisan a böngészője úgy konfigurálható, hogy bizonyos feltételek mellett automatikusan elfogadja a cookie-kat, vagy mindig elutasítsa őket, vagy automatikusan törölje a cookie-kat a böngésző bezárásakor. A cookie-k letiltása korlátozhatja a weboldal működését.

Az elektronikus kommunikációhoz vagy bizonyos Ön által kívánt funkciók rendelkezésre-bocsátásához (pl. árukosár funkció) szükséges cookie-k a GDPR 6. § 1. bekezdés (f) pontja alapján kerülnek tárolásra. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke áll fenn a cookie-k tárolására vonatkozóan, hogy szolgáltatásait hibátlanul és optimálisan biztosíthassa. Amennyiben egyéb cookie-k (pl. az Ön böngészési viselkedésének elemzésére alkalmas cookie-k) is tárolásra kerülnek, úgy azok külön kerülnek áttekintésre jelen adatvédelmi nyilatkozatban.

4.2 Szervernapló-fájlok

A weboldal szolgáltatója az úgynevezett szervernapló-fájlokban automatikusan gyűjt és tárol információkat, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít számunkra. Ezek a következők:

  • böngésző típusa és verziója
  • operációs rendszer
  • URL-cím
  • hozzáférést biztosító számítógép neve
  • szerver lekérdezésének ideje
  • IP-cím

A fenti adatok más adatforrásokkal nem kerülnek összevonásra.

Az adatkezelés alapja GDPR 6. § 1. bekezdés (b) pontja, amely lehetővé teszi az adatfeldolgozást, ha az a szerződés teljesítéséhez, vagy a szerződés megkötését megelőzően tett intézkedések megtételéhez szükséges.

4.3 Kapcsolatfelvételi űrlap

Amennyiben Ön a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld megkeresést részünkre, akkor az adatait a megkeresési űrlapról, beleértve az ott megadott elérhetőségeit, a megkeresés feldolgozása céljából, valamint későbbi kérdések esetére tároljuk, ezen adatok nem kerülnek megosztásra az Ön hozzájárulása nélkül.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatainak feldolgozása tehát kizárólag az Ön beleegyezése alapján történik (GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont). Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, erről elegendő egy kötetlen formában írt e-mailben értesítenie bennünket.

Az Ön által a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat megőrizzük mindaddig, amíg Ön nem kéri törlésüket, vissza nem vonja a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy az adatok tárolásának célja meg nem szűnik (pl. miután a megkeresésével kapcsolatos ügyintézés befejeződött). A fentiek nem érintik a kötelező jogszabályi rendelkezéseket – különösen a megőrzési határidőket.

5. ELEMZÉSI ESZKÖZÖK ÉS REKLÁM

5.1 Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics webes elemző szolgáltatás funkcióit használja, amelyet a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA üzemeltet.

A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat” használ - ezek az Ön számítógépén tárolt szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. A cookie által generált információ az Ön weboldalának használatáról általában az USA-ban lévő Google-szerverhez kerül továbbításra és ott tárolódik.

Google Analytics cookie-k tárolása a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) alpontja alapján történik. A weboldal-üzemeltetőnek jogos érdeke fűződik a használati viselkedés elemzéséhez, hogy webes kínálatát és reklámjait egyaránt optimalizálni tudja.

IP cím anonimizálás

Weboldalunkon aktiváltuk az IP-anonimizálási funkciót. A Google ezzel az Európai Unió tagállamain vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz csatlakozott más államokon belül az USA-ba történő továbbítás előtt lerövidíti az Ön IP-címét. A teljes IP-cím, csak kivételes esetben kerül át a Google USA-beli szerverére és ott rövidítésre. A jelen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezen információk alapján értékeli a weboldal Ön által történő használatát, jelentéseket készít a weboldalon folytatott tevékenységekről, továbbá a weboldal használatával és az internethasználattal összefüggő szolgáltatásokat kínál a weboldal üzemeltetőjének. A Google Analytics keretében a böngésző által továbbított IP-címet a Google nem vezeti össze más adatokkal.

Böngésző bővítmény

A cookie-k tárolását a böngészőszoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljeskörűen használni. Ezenkívül megakadályozhatja a cookie által létrehozott és a weboldal használatával kapcsolatos adatok (beleértve az Ön IP-címének) rögzítését, valamint az adatok Google általi feldolgozását az alábbi hivatkozáson elérhető, böngészőbe beépülő modul letöltésével és telepítésével:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Adatgyűjtés megtagadása

Az alábbi hivatkozásra kattintva: Google Analytics kikapcsolása Ön megakadályozhatja a Google Analytics általi adatrögzítést. Ezzel beállít egy opt-out cookie-t, amely megakadályozza a weboldal jövőbeni felkeresése esetén az Ön adatainak rögzítését.

A felhasználói adatok Google Analytics általi kezelésével kapcsolatban további információkat a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

Kiszervezett adatfeldolgozás

A megrendelési adatok feldolgozására vonatkozó Google-al kötött megállapodás alapján teljeskörűen érvényesítjük az adatvédelmi hatóságok szigorú követelményeit a Google Analytics használata során.

Demográfiai adatok a Google Analyticsben

Ez a weboldal használja a Google Analytics „demográfiai jellemzők” funkcióját, amely segítségével az oldal látogatóinak életkorára, nemére és érdeklődési körére vonatkozó megállapításokat tartalmazó jelentések készíthetők. Ezek az adatok a Google érdeklődési körökre célzott reklámjaiból és harmadik fél szolgáltatók látogatói adataiból származnak. Ezek az adatok nem rendelhetők hozzá személyekhez. Ezt a funkciót bármikor letilthatja a Google-fiókjában szereplő hirdetések beállításainak módosításával, vagy az adatok gyűjtését a Google Analytics segítségével megtilthatja az "Adatgyűjtés megtagadása" szakaszban leírtak szerint.

5.2 Matomo (korábbi elnevezése Piwik)

A weboldal a Matomo nyílt forráskódú webanalitikai szolgáltatást használja. A Matomo úgynevezett cookie-kat alkalmaz, amelyek az Ön számítógépén kerülnek mentésre, illetve amelyek a weboldal Ön általi felhasználásának elemzését teszik lehetővé. Ebből a célból eltároljuk szerverünkön a cookie-k által a weboldal használatáról létrehozott információkat, az IP címet mentés előtt anonimizáljuk. A Matomo cookie-k mindaddig az Ön eszközén maradnak, amíg nem törli azokat.

A Matomo cookie-k tárolása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján történik, mely szerint a weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a felhasználói viselkedés elemzése annak érdekében, hogy optimalizálja mind a webhelyét, mind a hirdetését.

A cookie-k által generált jelen weboldal használatával kapcsolatos információk nem kerülnek megosztásra harmadik féllel. A cookie-k tárolását a böngésző megfelelő beállításainak alkalmazásával megakadályozhatja, azonban szeretnénk rámutatni arra, hogy ezáltal estlegesen nem fogja tudni élvezni a weboldal teljes funkcionalitását.

Amennyiben nem ért egyet az adatok tárolásával és használatával, akkor letilthatja ezt a funkciót. Ebben az esetben egy opt-out cookie kerül tárolásra az Ön böngészőjében, hogy megakadályozza a Matomo számára, hogy tárolja az adatokat. Amennyiben Ön törli a cookie-kat, akkor az opt-out cookie is törlésre kerül, ezért vissza kell kapcsolnia, ha visszatér a webhelyünkre, amennyiben nem kívánja, hogy tevékenysége követve legyen.

6. BEÉPÜLŐ MODULOK ÉS ESZKÖZÖK

6.1 YouTube

Weboldalunk a Google által üzemeltetett YouTube oldal beépülő moduljait használja. Az oldalak üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Amennyiben felkeresi az egyik YouTube beépülő modullal ellátott oldalunkat, akkor kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel. Ezáltal a YouTube-szerver felé továbbításra kerül, hogy Ön melyik oldalunkat kereste fel.

Ha be van jelentkezve a YouTube-fiókjába, akkor lehetővé teszi a YouTube-nak, hogy böngészési viselkedését közvetlenül hozzárendelje a személyes profiljához. Ezt megakadályozhatja úgy, hogy kijelentkezik a YouTube-fiókjából.

A YouTube használata az online kínálataink vonzó megjelenítése érdekében történik, így jogos érdeknek minősül a GDPR 6. cikk 1. bekezdés (f) pontja szerint.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatban további információkat a YouTube adatvédelmi nyilatkozatában talál.

­

Ez a weboldal a felhasználói élmény javítása érdekében cookie-kat használ. A szolgáltatásaink használatával Ön elfogadja a cookie-k használatát. Részletes tájékoztatást az adatvédelemmel kapcsolatos irányelveinkről az alábbi linkre kattintva talál: ADATVÉDELEM