Megállapodás a képek használatáról

A SWISS KRONO Kft. képadatainak letöltésével elfogadja az alábbi használati feltételeket:

§ 1 Bevezetés/ a megállapodás tárgya

(1) SWISS KRONO Kft. egyike a beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas padló, fal és tető számára gyártott termékek vezető gyártóinak és különböző kereskedelmi csatornákon kereskedik a termékeivel.

(2) Annak érdekében, hogy a SWISS KRONO Kft. márkakereskedője a SWISS KRONO Kft. - termékeket lehetőség szerint a legjobb módon reklámozhassa és kereskedjen velük, valamint hogy a sajtó munkatársai a SWISS KRONO Kft. - termékekről megfelelő módon tudósíthassanak, a SWISS KRONO Kft. térítésmentesen a márkakereskedők és újságírók rendelkezésére bocsátja a SWISS KRONO Kft. - termékekről szóló képadatokat. (következőkben: „képadatok”)

(3) A megállapodás tárgya a SWISS KRONO Kft. által rendelkezésre bocsátott képadatok használatának keretfeltételei. A képeket nem kizárólagosan egy felhasználónak bocsátjuk a rendelkezésére.

§ 2 A képadatok használata

(1) A rendelkezésre álló képadatok bármilyen elidegenítése és változtatása nem megengedett.

(2) A rendelkezésre bocsátott képeket a SWISS KRONO Kft. -tól vagy annak termékeitől eltérő vonatkozásban felhasználni tilos.

(3) A felhasználó számára megengedett, hogy a képeket a SWISS KRONO Kft. -nal és a SWISS KRONO Kft. termékeivel kapcsolatosan a saját kereskedelmi honlapján, hirdetéseiben, katalógusaiban, szórólapjain, poszterein és tájékoztatókon valamint sajtócikkekben felhasználja.

(4) A képadatok egy harmadik félnek való továbbadása minden esetben tilos.

(5) A SWISS KRONO Kft. fenntartja a jogot magának, hogy a használatra vonatkozó megállapodás betartását bármikor ellenőrizze, valamint, hogy a felhasználótól erre vonatkozóan a megfelelő bizonyítékot követelje.

(6) A fent említett használati jogcímeken felül nem létezik egyéb más használati jogcím.

§ 3 Szankciók

(1) A felhasználó a SWISS KRONO Kft. képadatait térítésmentesen és csak abból a célból kapja meg, hogy a SWISS KRONO Kft. - termékeket a lehető legjobb módon reklámozhassa/ ábrázolhassa és/vagy prezentálhassa, ellenkező esetben a 3. § szerint a felhasználó köteles a SWISS KRONO Kft.-nak (1.000 €) kártérítést fizetni a képek minden olyan felhasználásáért és minden egyes esetért, ami egyéb célt szolgál, mint a SWISS KRONO Kft. és a SWISS KRONO Kft. - termékek reklámozása, ábrázolása és/ vagy prezentálása, kivéve, ha a felhasználó bizonyítani tudja, hogy sem ő sem a hozzátartozói, alkalmazottai vagy dolgozói nem követték el a szerződésszegést. A SWISS KRONO Kft. minden további jogot fenntart.

(2) A fent említett kártérítést egy okozott kár javára számolják el. A SWISS KRONO Kft. kártérítési igénye a fenti kártérítési összeget meghaladó kárra változatlan marad.

§ 4 Igények/ Költségek

(1) Jelen megállapodásból semmilyen kölcsönös költségátvállalásra vonatkozó igény nem keletkezik. Többek között SWISS KRONO Kft. nem vállal át semmi olyan költséget, amely a felhasználó saját reklámanyagának tervezésére, megvalósítására vagy előállítására vonatkozik.

§ 5 Kártérítési felelősség

(1) Kártérítésre való igényt, függetlenül bármilyen jogalaptól, különös tekintettel a megállapodás kötelességeinek megsértésére, a SWISS KRONO Kft. csak akkor szavatolja, ha a törvényes képviselője vagy teljesítési segéde szándékosan vagy súlyos gondatlansággal járt el, vagy ha a jogsértés a szerződéses célok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges (alapvető kötelezettségek). Az alapvető kötelezettség fogalma alatt a szerződéses célok elérését veszélyeztető, súlyos kötelességszegést értjük vagy elvonatkoztatottan azt a kötelezettséget, melynek teljesítése a szerződés teljesülésbe menetelét lehetővé teszi, és amelynek betartásában a másik szerződő fél rendszeresen megbízhat. Az alapvető kötelezettségek gondatlanságból történő megsértésénél a SWISS KRONO Kft. kártérítési felelőssége tipikusan előforduló, előrelátható károkra korlátozódik.
A kártérítési felelősség kizárása, ill. a felelősségkorlátozás nem jogérvényes, amennyiben a SWISS KRONO Kft. az emberi életben, testben vagy egészségben történő sérülés esetén, ill. egyéb más okokból kötelező érvénnyel felel.

§ 6 Szerződés időtartama és megszűnése

(1) A jelen szerződés szerinti használati idő 12 hónap, amely a képadatok letöltésével és átküldésével kezdődik meg. A megállapodás automatikusan további 12 hónappal meghosszabbodik meg, ha a lejárat előtt (3) hónappal a két fél közül az egyik írásban nem mondja fel azt.

(2) Ez megállapodás azonban legkésőbb 24 hónappal a képadatok átküldését ill. letöltését követően ér végét.

(3) Mindkét félnek jogában áll megfelelő indokkal a megállapodást rendkívüli módon és azonnali hatállyal felmondani.

(4) A megállapodás befejeztével minden használati jog megszűnik. Legkésőbb egy héttel a felhasználással kapcsolatos megállapodás megszűnése után, történjen az függetlenül bármilyen jogalaptól, a rendelkezésre bocsátott adatokat törölni kell. Az adatok tárolásának vagy archiválásának minden formája a használatra vonatkozó megállapodás véget értével tilos.

§ 7 Részmegállapodások/ Részbeni érvénytelenség

(1) Amennyiben a megállapodás egyik rendelkezése hatálytalan, kivitelezhetetlen, vagy a jövőben azzá válna, attól függetlenül a megállapodás egészében érvényes marad. A szerződéses partner ilyen esetben még inkább köteles, ezt a rendelkezést egy olyannal helyettesíteni, ami jogszabályilag megfelelő és az eredeti megállapodáshoz tárgyi vagy anyagi értelmében a legközelebb áll.

(2) Az imént említett rendelkezések arra az esetre is vonatkoznak, ha a megállapodás hiányosnak bizonyul

§ 8 Alkalmazandó jog

(1) Ezzel megállapodással összefüggésben minden jogi vitára mérvadó, hogy arra kizárólag a magyar jogszabályok vonatkoznak.

(2) Joghatóságként a SWISS KRONO Kft. székhelye szerinti illetékes hatóságot kötjük ki.

(3) Amennyiben a használatra vonatkozó megállapodással nem értenek egyet, nem tölthetik le / nem használhatják a SWISS KRONO Kft. képadatait.


­

Ez a weboldal a felhasználói élmény javítása érdekében cookie-kat használ. A szolgáltatásaink használatával Ön elfogadja a cookie-k használatát. Részletes tájékoztatást az adatvédelemmel kapcsolatos irányelveinkről az alábbi linkre kattintva talál: ADATVÉDELEM